6.Na podstawie wiedzy poza źródłowej ustal imiona i nazwisko króla sprawującego władzę w czasie uchwalenia Konstytucji 3 maja.

6.Na podstawie wiedzy poza źródłowej ustal imiona i nazwisko króla sprawującego władzę w czasie uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *