Bài 6: Tìm giá trị hiện tại của dòng tiền đều cuối kỳ sau:a.55 triệu đồng mỗi năm trong thời

Bài 6: Tìm giá trị hiện tại của dòng tiền đều cuối kỳ sau:a.55 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 7 năm với lãi suất là 5%/nămb.160 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 6 năm với lãi suất là 8%/nămc.180 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 4 năm với lãi suất là 7%/nămd.170 triệu đồng mỗi năm trong thời kỳ 6 năm với lãi suất là 6%/năm


CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *