Bumuo ng isang maikling slogan sa isang short bond paper na ang tema ay tungkol sa kahalagahan ng papel na

bumuo ng isang maikling slogan sa isang short bond paper na ang tema ay tungkol sa kahalagahan ng papel na ginagampanan ng iyong magulang nakakatanda at alitan sa paghubog ng mga pagpapahalaga mo bilang kabataan​


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *