D Gawain sa Pagkatuto Bílang 1: Tukuyin kung saan matatagpuan angmga kilalang produkto

D

Gawain sa Pagkatuto Bílang 1: Tukuyin kung saan matatagpuan ang
mga kilalang produkto sa Hanay A sa mga lalawigan ng Rehiyon IV-A
CALABARZON sa Hanay B. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno.
Hanay A
1. kape
2. kesong puti
3. tinapang Isda
4. buko
5. bibingka (kakanin)
Hanay B
A. Quezon R
B. Batangas
C. Cavite
D. Rizal
E. Laguna

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *