Một máy lạnh có công suất 1 kW hoạt động liên tục trong 2 giờ để làm mát căn phòng

Một máy lạnh có công suất 1 kW hoạt động liên tục trong 2 giờ để làm mát căn phòng ở nhiệt độ 240C so với nhiệt độ bên ngoài là 380C. Xác định nhiệt lượng tối đa mà máy đã chuyển từ căn phòng ra ngoài.


CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *