Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang patlang ng bawat bilang na tumutukoy sa katangiang taglay ng korido at ng Ibong

Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang patlang ng bawat bilang na tumutukoy sa katangiang taglay ng korido at ng Ibong Adarna. ___ 1. Binubuo ng walong (8) pantig sa isang taludtod at apat na taludtod sa isang saknong. ___ 2. Ang mga tauhan sa akdang ito ay kabilang sa mga mahihiwagang nilalang tulad ng diwata sa Diyos. ___ 3. Sinasabing ang akdang ito ay nagmula pa sa bansang Europa. ___ 4. Ang panitikang ito ay minahal at inangkin ng mga Pilipino dahil sa mga paksa at aral na taglay nito. ___ 5. Pumapaksa tungkol sa mga bayani at mandirigma at larawan ng buhay. ___ 6. Ang tono ng akdang ito ay mabilis o allegro. ___ 7. Ang taglay na kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghanh hindi magagawa ng karaniwang tao ang mga tauhan. ___ 8. Lumaganap sa Pilipinas ang akdang ito sa panahon ng mga espanyol. ___ 9. Ang Ibong Adarna ay isang halimbawa ng korido. ___ 10. Mga prinsepe at prinsesa ang mga pangunahing tauhan sa akdang ito.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *