(summative TAYAHINI.Panuto: Piliin sa kahon ang sagot na bubuo sa pangungusap sa bawat bilang. Isulat angsagot sa sagutang papel.NEPAL DIGMAANIDEOLOHIYA DEMOKRASYA

(summative

TAYAHINI.Panuto: Piliin sa kahon ang sagot na bubuo sa pangungusap sa bawat bilang. Isulat angsagot sa sagutang papel.NEPAL DIGMAANIDEOLOHIYA DEMOKRASYA PAMPOLITIKA KAALYADOUNITED STATES IMPLUWENSIYA CENTRAL POWERSREPUBLIKA NG TAKOT1. Ang Germeny ayng Autria-Hungary laban sa France, England, at Russia2. Ang nasamang epekto ngay mahirap mabura sa isipan ng mga tao lalo nayaong mga nakaranas nito.3. Natalo ang -sa Unang Digmaang Pandaigdig.4. Sa ideolohiyang ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao.5. Matatawag na mga super-power o pinakamakapangyarihang mga bansa noong panalonng Unang Digmaang Pandaigdig ang at Japan.6. Angisang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayongmagpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito.8​Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *