Uzupełnij tabelę dotyczącą następstw wielkich odkryć geograficznych. Podaj trzy pozytywne i trzy negatywne skutki.

Uzupełnij tabelę dotyczącą następstw wielkich odkryć geograficznych. Podaj trzy pozytywne i trzy negatywne skutki.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *